Інженерно-геодезичні вишукування

Варто зазначити, що за останнє десятиріччя будь-який будівельний проект потребує не лише поетапного виконання необхідних робіт, але й залучення відповідних інвестицій. Перший етап виконання будівельного проекту обов’язково повинен включати геодезичні та геологічні дослідження, без яких гарантій успіху зведення майбутньої споруди чи конструкції не зможе надати жоден архітектор чи будівельник. Цей факт слід пов’язувати з тим, що особливості та властивості грунту можуть змінюватись в залежності від впливу навколишнього середовища, що зазвичай неможливо передбачити.

Повноцінний план будівництва також неможливо створити без обробки архівних даних, завдяки чому вдається завчасно отримати необхідну інформацію. Звичайно, отримані дані потребують комплексного дослідження, а також порівняння з результатами, отриманими в польових умовах (на місцевості). Таким чином, лише інженерно-геологічні вишукування дозволяють отримати певні гарантії того, що в майбутньому зведена споруда не зруйнується під впливом несприятливих чинників природнього середовища. Непередбачуване руйнування щойно зведеної будівлі може призвести не лише до значних матеріальних втрат, але й до неможливості проведення подальших робіт на даній території. Все це тою чи іншою мірою пов’язано з наступними факторами природного середовища:

  • Зсуви грунту;
  • Зміна рівня вод;
  • Просідання грунту.

 

Таким чином, замовник, який намагається пришвидшити процес або зекономити кошти, в кінцевому результаті втратить значно більше, а також дозволить скористатись ситуацією конкурентам. Окрім того, варто зазначити, що землевласник ризикує порушити низку законів, а саме припис ст. № 6 Містобудівного кодексу. Підприємець, що замовляє геодезичні роботи для правильної організації та виконання проекту будівництва, передбачає отримання максимальної кількості вигідних можливостей, що полягають, насамперед, у продуктивному використанні майданчика та прилеглої території, оптимізації ліній постачання матеріалів і т.п.

З січня 2015 року вступила в дію постанова Мінбуду і ЖКГ, завдяки чому посилився контроль за функціонуванням компаній та організацій, які провадять геодезичну та кадастрову діяльність, а також контроль надання послуг. Згідно даної постанови також помітно зменшились терміни, відведені для виконання і завершення кадастрових і геодезичних робіт, що в першу чергу стосується оформлення відповідних правових актів. В постанові також уточнено параметри дослідження територій земельних ділянок, котрі є власністю держави, спрощено доступ до архівних матеріалів. Таким чином, наразі виконання геодезичних робіт надається згідно чинному законодавству з максимальною користю для землевласника. Єдиним, що певною мірою негативно впливає на отримання дозволів та підтверджень, є посилення екологічних стандартів.

Що передбачається інженерно-геодезичними вишукуваннями, пропонованими компанією

Інженерно-геодезичні вишукування проводяться поетапно, передбачаючи велику кількість основних та супутніх робіт. На початковому етапі фахівцями проводиться рекогностування та топографічна зйомка, що є обов’язковою умовою для визначення подальших дій. Дані операції також допомагають опрацювати, доповнити та довершити план майданчика, котрий включає зелені насадження, лінійні та водні об’єкти, інші споруди та межі населених пунктів. Окрім наземний операцій доступні також наступні послуги:

  • Аерофотозйомка;
  • Гідролокація.

Будь-які процеси проводяться під пильним наглядом фахівців, а також з допомогою сучасних високоточних навігаційних систем.

Штат наших співробітників здійснює необхідну для будівельних проектів та інженерних мереж топографічну зйомку. Цей процес дозволяє отримати максимально повне уявлення про досліджувану місцевість, а також гарантує ефективність забудови. Топографічна зйомка необхідна для правильного і раціонального поділу ділянки на частини, а також для газифікації, проектної організації будівництва, приватизації ділянки. Даний вид зйомки також активно використовується для контролю відповідності проведених забудовниками робіт затвердженому плану.

Не менш важливим процесом є камеральна обробка, якою передбачається узгодження отриманих даний при зйомці території з підземними мережами, а також особливостями водойм. Топографічна зйомка дозволяє не лише гарантувати швидку здачу об’єкту замовнику, але й отримати дані для майбутнього облагородження території.

В результаті проходження експертизи територія потребує винесення осей в натуру для подальших земельних та будівельних робіт. При цьому, інженерні мережі включаються лише до будівельного майданчика і найближчого району, або стосуються лише системи обласного значення. Винесення осей відбувається як по вертикалі, так і по горизонталі, зокрема, на рівні стін, перегородок і фундаменту. Тільки таким чином можна гарантовано досягти поставлених цілей і правильно виконати практичну частину.

Що стосується розбивки осей, то потребує її лише виконавець. В тому разі, якщо розбивка не буде використовуватись замовником, сенс її виконання втрачається і призводить до втрати часу і коштів. Тариф на дану послугу залежить від кількості точок і ліній, винесених на поверхню. Окрім того, кінцева вартість формується також з урахуванням деталізації, рівня завантаженості будівельного майданчика, розташування, сезону.

На плані також потрібно позначити лінійні об’єкти, якими є наступні конструкції та мережі:

  • Трубопроводи;
  • Лінії зв’язку;
  • Лінії електропостачання;
  • Канали;
  • Магістралі.

Даний процес фахівцям відомий від назвою «трасування», він передбачає створення проекції трас на горизонтальну площину та її повздовжній профіль. По завершенні трасування замовник отримує обґрунтований варіант лінійних споруд. Штат професійних інженерів з багаторічним досвідом роботи дозволяє якнайшвидше та правильніше прокласти трасу будь-якого рівня складності.

Окрім геодезичних вишукувань, будівництво також потребує відповідних геологічних та екологічних досліджень, що проводяться в лабораторних умовах. Ознайомившись з переліком послуг, що надаються нашою компанією, ви зможете замовити обґрунтування об’єкту, проходження експертизи, здачу в експлуатацію або ліквідацію споруди. За вашим бажанням отримана нами інформація може бути передана вам цифровому або графічному вигляді.

Що ви отримаєте, замовивши професійні інженерно-геодезичні вишукування

Співпрацюючи з нами, кожен клієнт може бути впевненим у своєчасному виконанні поставленого завдання. Окрім того, наша компанія стане надійним партнером, котрий здійснює заявлений обсяг робіт у відповідності з нормативними актами та вимогами державних стандартів.

No Comments Yet.