Геодезичні послуги

Топографічна зйомка, проведення кадастрової зйомки, винесення в натуру (на місцевість) проекту. Повний спектр геодезичних робіт

Стислі терміни. Даємо 100% гарантію виконання.

Роботи топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрової діяльності є невід’ємною частиною операцій щодо землеустрою та приватизації ділянок. В процесі таких робіт спеціалісти створюють, розвивають та забезпечують належне функціонування геодезичних мереж будь-якого призначення. Окрім того, відбувається створення та повне оновлення картографічної основи Державного кадастру, а також проводиться розробка та позначення систем координат обраної місцевості. В результаті проведення аналогічних робіт містобудівної діяльності спеціалісти отримують відповідні картографічні матеріали та геодезичні дані, котрі в подальшому успішно використовуються для реконструкції зведених споруд, проектування нових об’єктів та будівництва. Подібні матеріали також є необхідними в процесі створенні інженерної та транспортної інфраструктурі, проведення відповідних вишукувань.

Для сприятливої реалізації будь-яких землевпорядних робіт обов’язковою умовою є проведення геодезичних робіт, що, в свою чергу, передбачає використання спеціальних приладів і методів вимірювання місцевості. Найбільш поширеними видами геодезичних робіт, виконання яких є обов’язковим в процесі будівництва, монтажу об’єктів будь-якого призначення, оформлення документів з приватизації земельної ділянки, виконання робіт з розроблення технічної документації та проектів відведення є топографічні та кадастрові зйомки.

Топографічна зйомка

В процесі проведення топографо-геодезичних робіт, а також картографічних досліджень провідні спеціалісти нашої компанії забезпечують належне виконання будь-яких операцій з дотриманням норм і вимог стандартів, а також нормативно-технічної документації, розробленої заздалегідь. Всі види робіт надаються з допомогою застосування сучасних технологій та методів. Належне виконання робіт забезпечується і використанням цифрових карт нового покоління та геоінформаційних матеріалів.

У разі відсутності необхідних виконавчих креслень і розрахунків, якщо на місцевості не проводилися геодезичні зйомки або проводилися з недостатньою точністю, тоді топографо-геодезичні зйомки місцевості здійснюються за допомогою методів, що застосовуються при горизонтальній і висотному зніманні забудованих територій.

На такі плани в обов’язковому порядку наносяться всі існуючі наземні і підземні комунікації.

Кадастрова зйомка

Кадастровою зйомкою називається сукупність робіт, котрі проводяться задля комплексного повноцінного вивчення топографічних складових місцевості щодо конкретних пунктів геодезичної мережі. Геодезичною мережею є кордони ділянок землі, а також їхні найменування, особливості та показники (кількісні та якісні). Дані, отримані в результаті кадастрової зйомки, необхідні для подальшого нанесення відомостей про земельну ділянку на планшет задля створення карт.

Кадастрова зйомка проводиться фахівцями даної галузі поетапно задля визначення кордонів нової земельної ділянки або відновлення меж вже зареєстрованих землеволодінь. При цьому важливою умовою є те, що будь-які кадастрові елементи повинні бути відображені в процесі зйомки якомога точніше та детальніше. На завершальному етапі кадастрової зйомки спеціалісти проводять комплексну обробку та аналіз отриманих даних, що забезпечує основу для подальшого створення кадастрових планів ділянок землі та розробку цифрового файлу.

Фахівці, якими здійснюється комплекс робіт щодо встановлення меж землеволодінь та відновлення вже існуючих кордонів ділянок, виготовляють спеціальну технічну документацію, яка може знадобитись для вирішення спірних питань з сусідами, підприємствами та державними установами. Пакет технічної документації, до якого входять дані з встановлення меж земельних ділянок, також необхідний для проведення подальшої інвентаризації, виготовлення кадастрового проекту, плану місцевості, присвоєння унікального цифрового коду. Такий код носить назву кадастрового номера, він присвоюється в індивідуальному порядку кожній окремо взятій земельній ділянці і не може повторюватись на всій території країни. Кадастровий код присвоюється одноразово та закріплюється за ділянкою землі на весь час її існуванні і експлуатації. Якщо операції з присвоєння права власності на ділянку проводились до 2004 року, то кадастрового номеру відповідне землеволодіння не має. Таким чином, в разі отримання документів на право власності до 2004 року та подальших операцій із земельною ділянкою (продаж, дарування, перехід у спадщину), кадастровий номер є необхідною умовою. В тому разі, якщо Ваша земельна ділянка не має відповідного кадастрового коду, це може призвести до виникнення спірних питань з приводу кордонів з сусідніми землеволодіннями.

Земельна ділянка, котра не має присвоєного унікального номера, не може бути продана її безпосереднім власником, а також переданою в дарунок. Цей факт також унеможливлює подальший розподіл земельної ділянки або ж її об’єднання. Без кадастрового номера також неможливо здати ділянку в оренду або внести до статутного капіталу підприємства.

В тому разі, якщо відповідна земельна ділянка є приватизованою, що підтверджується актом старого зразка, унікальний номер присвоюється за допомогою внесення відомостей до кадастрової системи. Підставою для присвоєння коду в такому випадку є пакет технічної документації та даних, отриманих в результаті кадастрової зйомки.

Кожному власнику земельної ділянки необхідно звернутись із відповідним клопотанням про розробку технічної документації до землевпорядної компанії. В результаті проведених робіт власник отримує унікальний кадастровий номер на земельну ділянку, що підтверджує спеціальний документ – Виписка.

Звернувшись до наших фахівців, Ви можете:

  • безкоштовно отримати професійну консультацію з питань, що стосуються геодезичних робіт;
  • замовити топографічну, кадастрову зйомку, винос в натуру (на місцевість) проекту і інші геодезичні роботи.

No Comments Yet.